16 februari 2021

BASTA! Erkend

Op 9 december 2020 vond een vergadering plaats van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De commissie heeft de interventie BASTA! erkend als: Goed onderbouwd.   

BASTA! is een preventief ambulante interventie voor kinderen jonger dan 12 jaar die vanwege signaal- en/of delictgedrag in aanraking zijn gekomen met de politie, hulpverlening of medewerkers in een basisvoorziening. BASTA! heeft primair als doel het voorkomen van het plegen van delicten en het terugdringen van recidive. De EARL, een risicotaxatie instrument wordt ingezet om een inschatting te maken van de kans op herhaling. Daarnaast worden op basis van de EARL instrumenten en werkvormen gekozen waarmee opvoedingsvaardigheden van ouders en sociale vaardigheden van kinderen kunnen worden versterkt, en lokale beroepskrachten worden ondersteund en betrokken bij de gezamenlijke aanpak van de 12-minner. De interventie duurt drie tot zes maanden, gemiddeld is 30 uur begeleiding beschikbaar.

Lees meer