22 augustus 2020

Diamant erkend

Op 24 juni 2020 vond een vergadering plaats van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De commissie heeft de interventie Diamant erkend als: Goed onderbouwd.

Diamant is een interventie die de weerbaarheid tegen radicalisering beoogt te versterken bij islamitische migrantenjongeren en -jongvolwassenen tussen 12 en 23 jaar bij wie verschillende risicofactoren aanwezig zijn. Via training en coaching wordt gewerkt aan versterking van de identiteit en emotionele, gedragsmatige en cognitieve weerbaarheid. In de training worden gevoelens van achterstelling en discriminatie aangepakt. Verder wordt gewerkt aan inzicht en vertrouwen in de eigen identiteit, een gezond sociaal netwerk, herstel van de schoolloopbaan, kansen op de arbeidsmarkt en versterking van competenties die nodig zijn in de hedendaagse maatschappij.