6 april 2018

Drie interventies erkend

Op 28 maart 2018 vond een vergadering plaats van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De commissie heeft de volgende interventies erkend:

Agressie regulatie op maat Ambulant voor Volwassenen: Goed onderbouwd

Agressie Regulatie op Maat Ambulant voor Volwassenen (vanaf nu ARopMaatAV) is bedoeld voor volwassenen cliënten met (ernstige) agressieproblematiek die binnen de ambulante forensische zorg worden behandeld. Het primaire doel van ARopMaat-AV is het verminderen van agressief gedrag en het reduceren van (de kans op) recidive van gewelddadig gedrag. ARopMaat-AV is grotendeels een individuele behandeling die gebruik maakt van een cognitieve gedragsmatige aanpak en het structureel aanbieden van doe-oefeningen (dramatherapeutische technieken en aangepaste mindfulness oefeningen) waarbij continu aandacht is voor het motiveren. Voor het leveren van maatwerk wordt een set van standaard en optionele modules aangeboden. De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en kan variëren van vier maanden tot maximaal 1,5 jaar. Ouderschap met Liefde en Grenzen (OLG) is een intensief, relatief kortdurend behandelprogramma voor gezinnen met jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar die matig tot ernstige externaliserende gedragsproblemen vertonen en bij wie sprake is van (dreigend) delictgedrag. Er is sprake van problematische en verstoorde gezinsrelaties in combinatie met (ernstige) opvoedingsonmacht bij ouders/opvoeders. Het primaire doel van OLG is het herstellen van verstoorde relaties in het gezin en het verbeteren van opvoedingscompetenties waardoor gedragsproblemen verminderen en ook (de kans op) recidive vermindert. Dit gebeurt door de gezinsstructuur te herstellen en de affectie en zorgzaamheid te vergroten. OLG maakt hierbij gebruik van een systeemgerichte, oplossingsgerichte en cognitief gedragsmatige aanpak. De interventie start met zes groepsbijeenkomsten, parallel aan deze groepsbijeenkomsten worden ook individuele gezinsgesprekken aangeboden.

Download hier de uitgebreide beschrijving ARopMaatAV

Agressie Regulatie op Maat Klinisch voor Volwassenen: Goed onderbouwd

Agressie Regulatie op Maat Klinisch voor Volwassenen (vanaf nu ARK-V) is bedoeld voor volwassenen patiënten met ernstige agressieproblematiek die in detentie zitten of residentiële forensische zorg krijgen aangeboden. Het primaire doel van ARK-V is het verminderen van agressief gedrag en het reduceren van (de kans op) recidive van gewelddadig gedrag. ARK-V is een behandeling met een individueel en groepsgericht aanbod en gebruik maakt van een cognitieve gedragsmatige aanpak, het structureel aanbieden van doe-oefeningen (dramatherapeutische technieken en aangepaste mindfulness oefeningen) waarbij continu aandacht is voor het motiveren. Voor het leveren van maatwerk wordt een set van standaard en optionele modules aangeboden. De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en kan variëren van negen maanden tot 2,5 jaar.

Download hier de uitgebreide beschrijving ARK-V

TOPs! Hulpvariant: Goed onderbouwd

TOPs! is een cognitief gedragstherapeutisch programma voor jongeren met antisociaal en/of delinquent gedrag. Het doel van TOPs! is het substantieel verminderen van het risico op antisociaal en delinquent gedrag. Hiertoe nemen de jongeren deel aan groepsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten werken zij aan het verbeteren van hun sociale vaardigheden, zelfcontrolevaardigheden en moreel redeneren, en aan het vergroten van hun motivatie en vaardigheden om elkaar te helpen en positief gedrag van elkaar te leren. Het programma is bedoeld voor jongeren van 12 tot 24 jaar met een IQ van minimaal 70. Bij de groepssamenstelling worden te grote verschillen in leeftijd en/of niveau voorkómen. De inhoud van het programma wordt aangepast aan het niveau en de leeftijd van de deelnemers. TOPs! kan worden uitgevoerd door justitiële jeugdinrichtingen en andere forensische voorzieningen en door jeugdhulpinstellingen die jongeren residentieel dan wel ambulant begeleiden.

Download hier de uitgebreide beschrijving TOPs! Hulpvariant