14 november 2021

Halt-interventie Respect Online erkend

Op 29 september 2021​ vond een vergadering plaats van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De commissie heeft de interventie Halt-interventie Respect Online erkend als: Goed onderbouwd​.  

Respect Online is een individuele Halt-interventie voor jongeren van 12 tot 18 jaar die lichte vormen van online seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. De buitenstrafrechtelijke interventie heeft als doel het bevorderen van veilig en respectvol online seksueel gedrag om daarmee de kans op herhaling van online seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. In minimaal 4 en maximaal 8 gesprekken en aan de hand van interactieve leeropdrachten leren jongeren zich online veilig en respectvol te gedragen. 

Lees meer