15 februari 2019

Halt Training Sport en Gedrag II erkend

Op 12 december 2018 vond een vergadering plaats van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De commissie heeft de Training Sport en Gedrag II erkend als: Goed onderbouwd                       

De training Sport en Gedrag II is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die zich agressief (verbaal en/of fysiek) hebben gedragen op of rond het voetbalveld. De training heeft tot doel herhaling van dergelijk gedrag te voorkomen door bewustwording bij jongeren van hun gedrag en de gevolgen daarvan, het versterken van vaardigheden en het handhaven van de binding tussen jongere en vereniging. Het betreft een individuele aanpak van 20 tot 44 uur waarin de jongere een aantal gesprekken met de Halt-medewerker heeft, opdrachten maakt, excuus aanbiedt aan het slachtoffer, boosheidscontroletraining doet en een (werk)opdracht op de vereniging uitvoert.

Meer informatie over de interventie vindt u hier.

In de drie noordelijke provincies zijn vorig jaar meer Halt-straffen opgelegd aan jongeren dan een jaar eerder. En de vergrijpen zijn zwaarder. Toch is de criminaliteit onder jongeren in Noord-Nederland niet gegroeid, zegt relatiemanager Corrie van Dellen van het Halt-team Noord-Nederland. Hier kiezen politie, justitie en de Raad voor de Kinderbescherming meer voor doorverwijzing naar Halt, is haar verklaring. "We zijn daar blij mee, want wij proberen jongeren weer op het rechte pad te krijgen"

Meer informatie: Het persbericht vindt u hier en het Jaarverslag Halt 2018