22 februari 2022

Multidimensionele familietherapie (MDFT) erkend

Op 8 december 2021​ vond een vergadering plaats van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De commissie heeft de interventie Multidimensionele familietherapie (MDFT) erkend als: Effectief volgens 1e aanwijzingen voor de uitkomstmaat delinquentie en als effectief volgens goede aanwijzingen voor de uitkomstmaat cannabis/middelengebruik.

MDFT is een systeemtherapie voor jongeren met enkelvoudig of meervoudig probleemgedrag waarvan de centrale elementen zijn: delinquentie en/of stoornissen in alcohol- of druggebruik. Het probleemgedrag hangt samen met factoren uit diverse levensdomeinen. De therapeut richt zich daarom niet alleen op de jongere individueel, maar ook op sociale systemen rond hem of haar: de ouder(s), het gezin, school, werk, vrije tijd, buurt. Toepassing van MDFT vindt ambulant plaats – jeugdzorg, jeugdverslavingszorg, jeugd-GGZ – en residentieel: in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) en in de jeugdzorg(plus).

Lees meer