6 juli 2020

Online bijeenkomst 1 oktober

Justitiële interventies en nieuwe technologie    

De Erkenningscommissie Justitiële Interventies organiseert op donderdag 1 oktober, van 14.30 tot 17.00 uur, een online veldbijeenkomst voor uitvoerders in het justitieel domein, onderzoekers en beleidsmedewerkers die zich bezighouden met het voorkomen van recidive of het bevorderen van re-integratie van delinquenten en ex-delinquenten.

Binnen de justitiële context bestaat in toenemende mate interesse in nieuwe technologie, zoals het gebruik van virtual reality in interventies. Deze technologieën bieden nieuwe mogelijkheden voor gedragsverandering. Zo kun je bijvoorbeeld situaties laten herbeleven en middels virtuele scenario’s vaardigheden trainen.

Door het coronavirus en de anderhalvemetersamenleving rijzen er ook vragen over wat dat betekent voor interventies in het justitiële werkveld. In hoeverre kunnen interventies ook online plaatsvinden? Hoe doe je dat op kwalitatief goed niveau?

Deze thema’s staan centraal tijdens de bijeenkomst. Het programma volgt begin september.

Aanmelden