17 september 2020

Online bijeenkomst: Justitiële interventies en nieuwe technologie

Erkenningscommissie Justitiële interventies 1 oktober, 14.30 – 16.30 uur.  

Voor uitvoerders in het justitieel domein, onderzoekers en beleidsmedewerkers die zich bezighouden met het voorkomen van recidive of het bevorderen van re-integratie van delinquenten en ex-delinquenten.

Presentaties

  • 'De mogelijkheden van technologie voor de behandeling van delinquenten'
    Hanneke Kip, universitair docent bij de vakgroep Psychology, Health & Technology, Universiteit Twente en onderzoeker bij Transfore
  • 'Toepassingsmogelijkheden van virtual reality binnen het forensische veld'
    Dr. Liza Cornet, onderzoeker Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden

Panelgesprek

Over onder andere de betekenis van de coronacrisis voor het uitvoeren van justitiële interventies.

  • Minke Priester, MDT-projectbegeleider, trainer van de leerstraffen, coach en deskundigheidsbevordering bij iMhere
  • Prof. dr. Stefan Bogaerts, voorzitter Erkenningscommissie Justitiële Interventies, werkzaam bij de Universiteit Tilburg en De Kijvelanden
  • Mamoun Loukili, commissielid Erkenningscommissie Justitiële Interventies, werkzaam bij Reclassering Nederland, opleidingshuis 3RO

Dit alles onder leiding van Evert van Rest, dagvoorzitter en trainer, en werkzaam bij Movisie.

We zien jullie graag online op 1 oktober.