18 maart 2019

Oproep werkbezoek Erkenningscommissie Justitiële Interventies

De Erkenningscommissie Justitiële Interventies heeft inmiddels al iets meer dan 30 erkende interventies in haar databank staan. Interventies gericht op het voorkomen van recidive, het bevorderen van maatschappelijke re-integratie of het voorkomen van crimineel gedrag.  

Het secretariaat van de commissie is continu op zoek naar interventies. Wij komen graag langs om te horen over uw praktijk, toe te lichten wat een erkenningstraject precies inhoudt en mee te denken over de kwaliteitsverbetering van uw interventie.

Heeft u of kent u een interventie of praktijk waar u trots op bent? En wilt u graag meer weten over de mogelijkheden rondom een erkenningstraject? Meld u zich dan nu aan voor een werkbezoek via info@justitieleinterventies.nl