18 februari 2021

Right Now - MBSR in detentie erkend

Op 9 december 2020 vond een vergadering plaats van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De commissie heeft de interventie Right Now - MBSR in detentie erkend als: Goed onderbouwd.   

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) is een acht weken durend programma, waarbij gedetineerden wekelijks voor een sessie van twee uur bij elkaar komen. Tijdens sessies wordt stil gestaan bij ervaringen van de deelnemers, worden zij zich bewust van hun reacties daarop en worden alternatieve en bewuste handelswijzen verkend. Naast de groepssessies maken dagelijkse huiswerkopdrachten en het bijwonen van een stiltedag deel uit van de interventie. De groepen bestaan uit acht tot tien deelnemers. MBSR is vooral geschikt voor gedetineerden die veel stress ervaren, moeite hebben met het reguleren van emoties, een laag zelfvertrouwen hebben en niet responsief zijn voor cognitieve en gedragsmatige trainingen en/of behandelingen.

Lees meer