22 augustus 2020

Training Sport en Gedrag I erkend

Op 24 juni 2020 vond een vergadering plaats van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De commissie heeft de interventie Training Sport en Gedrag I erkend als: Goed onderbouwd.

De training Sport en Gedrag I is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar die licht agressief gedrag hebben vertoond op of rond het voetbalveld. De training heeft tot doel het voorkomen van herhaling van het gedrag en voorkomen van de ontwikkeling van ernstigere vormen van agressief gedrag door bewustwording van het gedrag en de gevolgen daarvan, en het verkrijgen van inzicht in positieve gedragsalternatieven. Het betreft een individuele aanpak van maximaal 6 uur gedurende twee maanden waarin de jongere twee gesprekken met de Halt-medewerker heeft, opdrachten maakt en excuus aanbiedt aan het slachtoffer.