22 juli 2022

Zorgprogramma Vermogen voor Volwassenen erkend

Op 1 juni vond een vergadering plaats van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De commissie heeft de interventie Zorgprogramma Vermogen voor Volwassenen erkend als: Goed onderbouwd. 

Het ambulante Zorgprogramma Vermogen voor volwassenen is bedoeld voor volwassen mannen en vrouwen die voornamelijk vermogensdelicten plegen. Het primaire doel van het zorgprogramma is het stoppen met of het verminderen van het plegen van vermogensdelicten. Het vermogensprogramma is grotendeels een individuele behandeling die gebruik maakt van een cognitieve gedragsmatige aanpak en het structureel aanbieden van doe-oefeningen. De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en kan variëren van vijf maanden tot maximaal anderhalf jaar.

Lees meer