Erkende interventies (33)

Filter op
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen

Halt Respect Online

Respect Online is een individuele Halt-interventie voor jongeren van 12 tot 18 jaar die lichte vormen van online seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. De buitenstrafrechtelijke interventie heeft als doel het bevorderen van veilig en respectvol online seksueel gedrag om daarmee de kans op herhaling van online seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. In minimaal 4 en maximaal 8 gesprekken en aan de hand van interactieve leeropdrachten leren jongeren zich online veilig en respectvol te gedragen. Ze leren hoe je met elkaar omgaat online en waar grenzen liggen. Ook leren ze over de gevolgen van hun gedrag en hoe ze in de toekomst anders kunnen reageren in risicovolle situaties, zoals bij groepsdruk. Het aanbieden van excuus aan het slachtoffer via een opdracht of gesprek is een belangrijk onderdeel van de interventie. In een oudergesprek leren ouders het gesprek aan te gaan met hun kind over respectvol en veilig online (seksueel) gedrag en hoe je hier samen afspraken over kunt maken.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jeugd

 • Onderwerp:

  Seksualiteit

 • Erkend:

  september 2021

BASTA!

BASTA! is een preventief ambulante interventie voor kinderen jonger dan 12 jaar die vanwege signaal- en/of delictgedrag in aanraking zijn gekomen met de politie, hulpverlening of medewerkers in een basisvoorziening. BASTA! heeft primair als doel het voorkomen van het plegen van delicten en het terugdringen van recidive. De EARL, een risicotaxatie instrument wordt ingezet om een inschatting te maken van de kans op herhaling. Daarnaast worden op basis van de EARL instrumenten en werkvormen gekozen waarmee opvoedingsvaardigheden van ouders en sociale vaardigheden van kinderen kunnen worden versterkt, en lokale beroepskrachten worden ondersteund en betrokken bij de gezamenlijke aanpak van de 12-minner. De interventie duurt drie tot zes maanden, gemiddeld is 30 uur begeleiding beschikbaar.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen crimineel gedrag, Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jeugd

 • Onderwerp:

  Agressie/geweld, Delictterugvalpreventie, Gedragsproblemen, Opvoeding

 • Erkend:

  december 2020

Right Now - MBSR in detentie

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) is een acht weken durend programma, waarbij gedetineerden wekelijks voor een sessie van twee uur bij elkaar komen. Tijdens sessies wordt stil gestaan bij ervaringen van de deelnemers, worden zij zich bewust van hun reacties daarop en worden alternatieve en bewuste handelswijzen verkend. Naast de groepssessies maken dagelijkse huiswerkopdrachten en het bijwonen van een stiltedag deel uit van de interventie. De groepen bestaan uit acht tot tien deelnemers. MBSR is vooral geschikt voor gedetineerden die veel stress ervaren, moeite hebben met het reguleren van emoties, een laag zelfvertrouwen hebben en niet responsief zijn voor cognitieve en gedragsmatige trainingen en/of behandelingen.

Lees alles over deze interventie

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Leeftijdsgroep:

  Jongvolwassenen, Volwassenen

 • Onderwerp:

  Gedragsproblemen

 • Erkend:

  december 2020

DIAMANT

Diamant is een interventie die de weerbaarheid tegen radicalisering beoogt te versterken bij islamitische migrantenjongeren en -jongvolwassenen tussen 12 en 23 jaar bij wie verschillende risicofactoren aanwezig zijn. Via training en coaching wordt gewerkt aan versterking van de identiteit en emotionele, gedragsmatige en cognitieve weerbaarheid. In de training worden gevoelens van achterstelling en discriminatie aangepakt. Verder wordt gewerkt aan inzicht en vertrouwen in de eigen identiteit, een gezond sociaal netwerk, herstel van de schoolloopbaan, kansen op de arbeidsmarkt en versterking van competenties die nodig zijn in de hedendaagse maatschappij.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen crimineel gedrag

 • Leeftijdsgroep:

  Jongvolwassenen, Jeugd

 • Onderwerp:

  Cognitieve vaardigheden, Delictterugvalpreventie, Gedragsproblemen, Oplossingsvaardigheden, Opvoeding, Re-integratie, Sociaal netwerk, Sociale vaardigheden, Systeemaanpak, Werk

 • Erkend:

  juni 2020

Training Sport en Gedrag I

De training Sport en Gedrag I is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar die licht agressief gedrag hebben vertoond op of rond het voetbalveld. De training heeft tot doel het voorkomen van herhaling van het gedrag en voorkomen van de ontwikkeling van ernstigere vormen van agressief gedrag door bewustwording van het gedrag en de gevolgen daarvan, en het verkrijgen van inzicht in positieve gedragsalternatieven. Het betreft een individuele aanpak van maximaal 6 uur gedurende twee maanden waarin de jongere twee gesprekken met de Halt-medewerker heeft, opdrachten maakt en excuus aanbiedt aan het slachtoffer.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jeugd

 • Onderwerp:

  Agressie/geweld, Cognitieve vaardigheden, Sociale vaardigheden

 • Erkend:

  juni 2020

Weet wat je kan

Weet wat je kan (WWJK) is een psycho-educatie interventie om cliënten en hun naasten te informeren over en te leren omgaan met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB). De interventie bestaat uit een kortdurende laagdrempelige module in de vorm van een training. De module is ontwikkeld als onderdeel van een basis zorgprogramma voor de forensische zorg, maar is ook inzetbaar in andere werkvelden zoals de GGZ en de Verstandelijk Gehandicapten Zorg. De module combineert het didactische model van educatie met de therapeutische doeleinden van psychotherapie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van methodes uit de cognitieve gedragstherapie. De module is afgestemd op de behoeftes en de leerstijl van de doelgroep. Steekwoorden daarbij zijn: structuur, herhaling, eenvoudige taal en visualisaties.

Lees alles over deze interventie

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen crimineel gedrag, Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jongvolwassenen, Volwassenen, LVB

 • Onderwerp:

  Cognitieve vaardigheden

 • Erkend:

  juni 2020