Erkenningscommissie

De interventies op de website Justitieleinterventies.nl zijn erkend door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De Erkenningscommissie Justitiële Interventies beoordeelt de kwaliteit en de effectiviteit van interventies die worden toegepast in het justitiële werkveld, zowel in de jeugdzorg en de ggz als het sociale domein. De commissie is een van de deelcommissies van de Erkenningscommissie Interventies.

De Erkenningscommissie Interventies bestaat uit negen deelcommissies en wordt ondersteund door het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. Binnen dit samenwerkingsverband werken zes kennisinstituten aan het erkenningstraject.

De Erkenningscommissie Interventies beoordeelt de kwaliteit en effectiviteit van interventies in verschillende sectoren:

 • jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
 • jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd)
 • ontwikkelingsstimulering, onderwijs-gerelateerd aanbod en jeugdwelzijn
 • gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen
 • sport en bewegen voor alle leeftijden
 • maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid
 • ouderenzorg
 • gehandicaptenzorg
 • justitiële veld

Erkenningscommissie Justitiële Interventies

De Erkenningscommissie Justitiële Interventies bestaat uit elf deskundigen uit wetenschap, beleid en praktijk en vergadert vier keer per jaar. Alle leden hebben zitting op persoonlijke titel. De zittingstermijn van de commissieleden is in principe vier jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging.

Voorzitter

 • prof. dr. Stefan Bogaerts (Universiteit van Tilburg, FPC De Kijvelanden)

Commissieleden

 • prof. dr. Maroeskja van Nieuwenhuijzen (UvA, EXPECT Jeugd, Expertisecentrum Partners voor Jeugd)
 • prof. dr. Vincent Hendriks (LUMC, Brijder Verslavingszorg)
 • prof. dr. Jan Hendriks (De Waag, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit)
 • drs. Pascale Rollé – de Leeuw (GGz Eindhoven)
 • dr. Veroni Eichelsheim (NSCR)
 • dr. Ilja Bongers (GGzE, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tranzo)
 • drs. Tamara Pultrum (Pultrum Advies Praktijk)
 • drs. Marijke van Genabeek (Levvel, Dutch Cell Dogs, Stichting Restorative Justice)

Ondersteuning en contact

De Erkenningscommissie Justitiële Interventies is een landelijke commissie die onafhankelijk oordeelt. Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut hebben geen inhoudelijke rol bij de beoordeling van interventies, maar ondersteunen en coördineren het erkenningstraject voor de indieners en de erkenningscommissie.

Met vragen over de erkenningscommissie kunt u contact opnemen met Marie-Christine van der Veldt via info@justitieleinterventies.nl.