Samenwerkende partners

In het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies werken zes kennisinstituten aan het erkenningstraject: het RIVM Afdeling Gezond Leven, Movisie, het Kenniscentrum Sport & Bewegen, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Trimbos-instituut en Vilans. Deze zes kennisinstituten hanteren dezelfde criteria en werkwijze bij het beoordelen en erkennen van interventies. Deze zijn vastgelegd in de gezamenlijke notitie Erkenning van Interventies. Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2019-2022.

 

Meer weten over Justitiële Interventies

Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum

Wilt u meer weten over onderzoek naar strafrechtelijke interventies, neem dan een kijkje bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het WODC is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. U vindt hier niet alleen onderzoek naar strafrechtelijke interventies, maar ook naar andere maatregelen die gericht zijn op criminaliteitsreductie of het voorkomen van overlast.

Centrum voor criminaliteitspreventie en Veiligheid

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een onafhankelijke stichting die partijen in het veiligheidsdomein en veiligheidsprofessionals helpt om Nederland veiliger en leefbaarder te maken.